مقایسه زن،از نگاه اسلام با جامعه غربی

نگاه مقایسه ای اسلام وغرب به تفاوت جنسی
مطابق با جهان بینی نه تنها تفاوت جنسی زن و مرد نکته ای منفی محسوب نمی شود بلکه تفاوت های دو جنس ،مجموعه ای نیازهای متقابل رابین آن دو ایجاد می کند که به کشش متقابل ،همدلی ووابستگی ،سکون آرامش و درنتیجه تشکل بنیادی ترین واحد اجتماع ،یعی خانواده :هوالذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها(سوره اعراف آیه 189) اوست آن کس که شما را ازنفس واحدی آفرید وجفت وی را از آ پدیده آورد تا بدان آرام گیرد.
ادامه دارد...

/ 1 نظر / 29 بازدید
ابرقوئی

با سلام و قبولی طاعات حاج آقا سابت شما برروز نیست مطالب بگذارید تا استفاده کنیم